Doplněk stravy

Úvod

Psychosociální a socioekonomické příčiny

Příčiny spojené s užíváním doplňků a léků

Příčiny vyplývající z fyziologických změn v těle

Příčiny nedostatku chuti k jídlu u starších lidí

Podle Světové zdravotnické organizace má konzumace dostatečného množství živin a jejich dodání do těla ve správném poměru pozitivní účinek na naše zdraví. Sociální skupinou, která by se měla zvláště zajímat o správné zásobování živinami, jsou lidé starší 65 let.

Mnoho faktorů nicméně ztěžuje konzumaci optimálního množství jídla obsahujícího správné živiny, například ekonomická situace, zdravotní stav seniorů, dostupnost produktů či kvalita jídla. Každý by však měl vědět, že ztráta chuti k jídlu u starších lidí je důležitým signálem, kterému by měla být věnována zvláštní pozornost.

Psychosociální a socioekonomické příčiny

Strava má obrovský dopad na blaho seniorů. Optimálně vyvážený jídelníček dostatečně pokrývající potřebu živin ovlivňuje náladu starších lidí. Díky vyvážené stravě bohaté na ovoce a zeleninu dodáváme tělu vitaminy důležité pro fungování organismu jako vitamin B12, vitamin D nebo kyselinu listovou.

Avšak nejen strava přispívá ke kvalitnímu životu. Mezi faktory, jež ho ovlivňují, patří i osamělost, boj s každodenními problémy a také ekonomická situace. Právě proto je pro starší lidi důležitá podpora, péče a pomoc při každodenních nákupech, tak aby byly potraviny čerstvé a kvalitní. Rovněž je důležité prohlubovat znalosti a vzdělání seniorů v oblasti správné výživy.

Pečovatelé by se měli zejména starat o úpravu diety seniorů a poskytnutí odpovídajícího jídla tak, aby se předešlo zhoršení nebo úplné ztrátě chuti k jídlu a problémům, jež z toho vyplývají.

Příčiny spojené s užíváním doplňků a léků

Nedostatek chuti k jídlu u starších lidí, změněné chutě, a dokonce i zažívací potíže jsou obvykle spojeny s užíváním různých léků. Užívání většího množství léčivých přípravků u starších lidí snižuje objem přijímané potravy. Někdy je postup doporučený lékařem spojen s efekty, které nemusí být vždy pro pacienta přijatelné.

Proto bychom měli dbát na správně sestavený jídelníček odpovídající individuálním preferencím seniorů, který však není v rozporu s doporučeními lékařů. Vyvážená a pestrá strava přispívá k vstřebávání vitaminů a podporuje chuť k jídlu. Denní příjem potravy může být podpořen doplňkem stravy Apetister senior, který pomáhá podporovat normální chuť k jídlu.

Příčiny vyplývající z fyziologických změn v těle

Stárnutí je nezvratný proces. Zodpovědným přístupem ke svému zdraví lze ovlivnit jeho průběh. Pokaždé se však pojí s výskytem určitých fyziologických změn. Rozdílné fungování a struktura vnitřních orgánů starších osob jsou jedním z hlavních faktorů ovlivňujících snížení chuti k jídlu. V zažívacím traktu probíhá mnoho změn, které mají vliv na konzumaci potravin u starších lidí. Snižuje se aktivita svalů gastrointestinálního a trávicího traktu, aktivita slinivky břišní, tvorba žaludečních šťáv, často dochází ke ztrátě chrupu a ztrátě chuťových pohárků, to vše způsobuje potíže při příjmu, trávení, vstřebávání a vylučování potravy.

Tyto aspekty se promítají jak do kvantity, tak kvality jídla konzumovaného seniory. Častý pocit sytosti, přeplnění nebo naopak nedostatek chuti k jídlu obvykle vedou k redukci počtu jídel a zmenšení jejich objemu, což může zapříčinit nedostatek energie, živin, vitaminů, minerálů a tekutin.